กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 24 เม.ย. 63 ณ ห้องประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 ผ่านระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Web Conference) เพื่อชี้แจงข้อสั่งการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

94043996 2908055285930374 3327632350455529472 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3aNO2Sw

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222