วันนี้ (22.04.63) นายสมเนตร มุสิกะ ประธานสภา อบจ.พะเยา นางสาวนงเยาว์ จินดาวงค์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ ต.เจริญราษฎร์ ต.ป่าแฝก ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 9 ราย ดังนี้
1.นายอิ๊ด แสงคำ อายุ 47 ปี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
2.นางบัวแก้ว สุมะโน อายุ 62 ปี ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
3.น.ส.บัวผัด อินทร์ตาวงค์ อายุ 41 ปี ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
4.นางขาว กาวิชัย อายุ 90 ปี ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
5.นายตั๋น ทาจุมปู อายุ 85 ปี ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
6.นายจรัญ สมบูรณ์ อายุ 40 ปี ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
7.นายองอาจ วงค์ใส อายุ 51 ปี ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
8.นายเปี้ย วงค์คำ อายุ 73 ปี ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
9.น.ส.ลำไพร เวียงคำ อายุ 37 ปี ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

94252996 2903468116389091 7249786967515201536 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2zHA8o1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222