วันที่ 22 เม.ย. 63 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวัชรินทร์ ใจเพลิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทน นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการวางแผนปฏิบัติการจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับผู้ป่วย ทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

93914716 2903202183082351 380225779608322048 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3fauz1A

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222