กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ (20.04.63) ณ โรงอบลำไย อ.เมือง จ.พะเยา อบจ.พะเยา นำถังเปล่ายางแอสฟัลท์ มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 1,5,6,13 ต.ภูซาง หมู่บ้านละ 20 ใบ และหมู่ที่ 2 ต.ภูซาง จำนวน 30 ใบ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ชาวบ้านมีภาชนะเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ซึ่งสนง.อุทยานภูซางได้สนับสนุนรถและพนักงาน ในการขนส่งสำหรับช่วยภัยแล้งในครั้งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3eFPWYm

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222