กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ (20.04.63) อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น สำรวจ บ้านคนพิการและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ ต.ท่าจำปี และ ต.บ้านสาง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายประวิทย์ หาขาย อายุ 56 ปี หมู่ที่ 5 ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา 2.นายวุฒิไกร ใจสืบ อายุ 32 ปี ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 3.นายบุญเหรียญ สมเต็ม อายุ 52 ปี ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม:https://bit.ly/2zivoFn

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222