กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา จำนวน 20 กระสอบ ให้กับนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในกิจกรรม Kick off "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ในระดับครัวเรือน และชุมชน เป็นการช่วยลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในภาวะวิกฤต การเผยแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม:https://bit.ly/3brfyq6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222