นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา จำนวน 20 กระสอบ ให้กับนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในกิจกรรม Kick off "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ในระดับครัวเรือน และชุมชน เป็นการช่วยลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในภาวะวิกฤต การเผยแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม:https://bit.ly/3brfyq6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222