เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา กลุ่มสตรี ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า วันที่ 20 เม.ย. 63 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา และนายธวัชชัย เพิ่มกร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา จำนวน 50 ราย ร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนใจจังหวัดพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ap5Lzp

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222