กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ (10.04.63) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายในอาคารสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา , อาคารชมรมเพาะกาย อบจ.พะเยา , ห้องประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา และจุดสัมผัสร่วมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ข้อมูลเพิ่มเติม:https://bit.ly/2Kmxk1K

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222