กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 3 เม.ย.63 - 9 เม.ย.63 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา เช่น อบต. เทศบาล โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำ อำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ และอื่นๆ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ (Public health Emergency of international) เนื่องจากมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และ พบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คน ดังนั้นเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นการลดผลกระทบอันเกิดจากการเกิดโรคและภัยสุขภาพที่ ประชาชนโดยส่วนรวมด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อน้ำผสมสารสกัดจากธรรมชาติ(NATURAL DISINFECTANT) เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามขอบอำนาจหน้าที่ขององค์กร ท้องถิ่นในการป้องกันและ การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคสร้างภูมิคุ้มกันโรคในภาวะเสี่ยง ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหากไม่ดำเนินการจะส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/3aQYOrY

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222