วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา ได้มีการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และได้มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 

ข้อมูลเพิ่มเติม  คลิก...https://bit.ly/2UD3oEp

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222