วันที่ 18 มี.ค. 63 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.พะเยา และนายธวัชชัย เพิ่มกร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่งดำเนินการเชิงรุกเพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยการนำเจ้าหน้าที่ เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ ห้องประชุม Conference สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , ห้องปฏิบัติการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัด จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รวมถึงในหน่วยงานต่างๆที่มีประชาชนเข้าไปติดต่อจำนวนมาก เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา รวมถึงสถานที่ ที่ได้รับการร้องขอจากทางจังหวัด เพื่อร่วมบูรณาการหน่วยงานในการป้องกันเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://bit.ly/2U8kRol

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222