วันที่ 16 มี.ค. 63 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.พะเยา พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ จิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมพ่นละอองน้ำในอากาศและล้างฝุ่นละอองในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เพื่อลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานในอากาศ โดยมีนายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://bit.ly/2J20MK0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222