วันนี้ (12.03.63) กองช่าง อบจ.พะเยา นำเครื่องจักรกลของ อบจ.พะเยา ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย บ้านร่องคำน้อย เชื่อมบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา แลานต๋อมกลาง เชื่อม บ้านต๋อมใน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ly/2TTXP4j

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222