กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันนี้ (11.03.63) ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.พะเยา นำเรือท้องแบนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จิตอาสาเก็บผักตบชวาบริเวณฝั่ง​ บ.ร่องไฮ บ.ตุ่น​ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านตุ่น เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยา โยธาธิการและผังเมืองพะเยา ประมงอำเภอเมืองพะเยา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเก็บผักตบชวา วัชพืช ออกจากกว๊านพะเยาในครั้งนี้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำกว๊านพะเยาให้มากขึ้นเพื่อใช้ในฤดูแล้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2Uqp59L

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222