กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 10 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา และส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมวางแผนเตรียมสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantin) COVID-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ควบคุม การแพร่กระจายเชื้อ สำหรับผู้ต้องสงสัย และผู้เริ่มป่วย โดยจะมีการจัดสถานที่ ตามมาตรการการคัดกรอง ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ly/2vlsrlO

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222