วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะในงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2563 สู่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมือง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

88347054 2798225606913343 4801610296890228736 o

87462506 2798225573580013 1683062542156431360 o

88183288 2798228410246396 3917553311221284864 o

88313743 2798227706913133 3819961775831384064 o

88335981 2798229163579654 2799250694719143936 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222