วันที่ 4 มีนาคม 2563 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.พะเยา นำเรือท้องแบนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จิตอาสาเก็บผักตบชวาบริเวณทุ่งบัวแดงตำบลแม่ใส โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ประมงจังหวัดพะเยา สมาชิกชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ใส และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเก็บผักตบชวา วัชพืช ออกจากกว๊านพะเยาในครั้งนี้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำกว๊านพะเยาให้มากขึ้นเพื่อใช้ในฤดูแล้ง

88303453 2537258896486545 4520128813304119296 n

9617

9618

88175527 2537259059819862 7116198490878771200 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222