วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ.พะเยา ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามการปฎิบัติงาน ตามโครงการคลินิกท้องถิ่นเคลื่อนที่ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนะนำแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังท้องถิ่น รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ำองค์ความรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเป็นการสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเงินการคลังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา โดยมี นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองคลังท้องถิ่น เป็นประธาน

88964975 2793579777377926 2366727507824082944 o

88241843 2793579510711286 5014492824817631232 o

88183268 2793579127377991 4846188093167894528 o

88990129 2793578990711338 8539959434875502592 o

88236504 2793579724044598 3204358499773448192 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222