วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

87868918 2785618921507345 5671702299475443712 o

87887786 2785618598174044 3057739341469057024 o

87896814 2785618798174024 3128642203484684288 o

88261174 2785618931507344 3530724624985751552 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222