วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งในที่ประชุมได้รายงานวาระงานสำคัญของจังหวัดพะเยา เรื่องการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เรื่องการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง รวมถึงการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียน สั่งการท้องถิ่นจังหวัดจัดงบสอนทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม

87623837 2783242671744970 8123546408314732544 o

87719175 2783242948411609 4569531683216293888 o

87756891 2783242501744987 1725887506446024704 o

87898032 2783242511744986 7795047677221142528 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222