กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.พะเยา นำเรือท้องแบนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จิตอาสาเก็บผักตบชวาบริเวณทุ่งบัวแดงตำบลแม่ใส" โดยมี นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยสารวัตรกำนัน ประชาชนจิตอาสาตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกันเก็บผักตบชวา วัชพืช ออกจากกว๊านพะเยาในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและยับยั้งภัยแล้ง ตลอดจนเพื่อสร้างภูมิทัศน์กว๊านพะเยาให้สวยงาม

41233

41234

41235

41236

41237

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222