วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา โดย อบจ.พะเยา พร้อมด้วย อบต.ป่าซาง ลงพื้นที่มอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับ นางสาวลำพึง บุญมา บ้านเลขที่ 59 หมู่ 8 ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

87014944 2771090886293482 152985824550453248 o

87136181 2771090849626819 7658611796181254144 o

87184052 2771090902960147 1951720404447920128 o

87375442 2771090869626817 3630191776888782848 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222