วันที่ 7 ก.พ. 63 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดอบจ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี โดยมีนายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

85000353 2741766662559238 727488290810232832 o

84416481 2741768432559061 7456480327309983744 o

84760778 2741766632559241 4114413897442656256 o

84995847 2741766679225903 7458768982238035968 o

84929209 2741766685892569 1312504471938400256 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222