กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดอบจ.พะเยา ข้าราชการ อบจ.พะเยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาประชุมเพื่อทราบ/พิจารณา แนวทางในการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา การทบทวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 8/2561 ณ จังหวัดเชียงราย การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดพะเยา และติดตามผลการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร "พะเยาโมเดล" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

83947887 2733965353339369 6960165223823048704 o

83930918 2733965083339396 2829296671014256640 o

83945760 2733964096672828 3974398582068346880 o

84071352 2733964126672825 6581891674354483200 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222