กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายสมเนตร มุสิกะ ประธานสภาอบจ.พะเยา เป็นประธาน การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แห่ง อบจ.พะเยา ในการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยมี สมาชิกสภา อบจ. พะเยา แต่ละเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

77103162 2638271582908747 7795147200203325440 o

79825766 2638271572908748 8549667242080468992 o

79969491 2638271562908749 7900862511614787584 o

80996607 2638271606242078 3378734906430455808 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222