กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

สาวงามจากอำเภอจุน คว้าตำแหน่ง "นางสาวพะเยา ประจำปี 2563 " ++

ผลการประกวดนางสาวพะเยาประจำปี 2563
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาวปานฝัน บุญเต็ม (น้องฟาร์ม) อำภอจุน ส่งเข้าประกวด
2.รางวัลรองชนะเลิศ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวทิพานัน บุญหมั้น (น้องอัน) อำภอปง ส่งเข้าประกวด
3.รางวัลรองชนะเลิศ 2 ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวพัชรีภรณ์ พงษ์สุระ (น้องแอนนา) อำภอภูซาง ส่งเข้าประกวด
4.รางวัลรองชนะเลิศ 3 ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาววนิชญา กองคำ (น้องหมิว) อำภอเมืองพะเยา ส่งเข้าประกวด
5.รางวัลรองชนะเลิศ 4 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสาวพรทิพย์ เลิกการ (น้องแอนน่า) อำภอเชียงม่วน ส่งเข้าประกวด

78847821 2627355914000314 2406651857360388096 o

79657534 2627356067333632 3473383792222142464 o

80317707 2627356007333638 2325179231153160192 o

80442059 2627355400667032 2765543091300466688 o

80607893 2627355657333673 1766894436849025024 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222