วันที่ 9 ธ.ค. 62 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายทวีศักดิ์ คำวงษา รองประธานสภา อบจ.พะเยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนี่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI)โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

78772629 2616614708407768 2379503858708643840 o

78900747 2616614721741100 7406890922673176576 o

79171372 2616614701741102 2092618803752992768 o

79285965 2616614901741082 8892359152165191680 o

80392635 2616614895074416 7054958003904053248 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222