กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่1 โดยเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 นี้

78294784 2603112229758016 4699241254628622336 o

74593778 2603112206424685 8811739506462949376 o

78173083 2603111979758041 4477113285610569728 o

79091191 2603112186424687 497169355302240256 o

79678456 2603111973091375 8799276748320538624 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222