กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น สำรวจบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นางจันทร์​แก้ว​ โนอินทร์​ 269 ม.10​ บ.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2. นางคำ​ เมืองมูล​ อายุ​70ปี​ 257 ม.5 บ.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
3.ด.ช.ฐติภัทร์ พงค์ศิริเกษ อายุ​ 8​ปี​ 268 ม.4​ บ.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
4. นายอุเทน​ ชัยชนะ​ อายุ​ 26​ ปี​ 97​ม.11 บ.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

335652

335669

335673

335689

335709

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222