กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายธนัช วงศ์มา เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ บ.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จำนวน2ราย ดังนี้
1.นายจันทร์​ ไชยสาร​ อายุ​ 65​ ปี​ 173 ม.10 บ.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2.​นายเล็ก​ อินต๊ะสาร​ อายุ​ 67​ปี​ 174 ม.12 บ.ถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

335642

335616

335625

335627

335634

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222