กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายบุญสินธ์ มังคลาด ส.อบจ.พะเยา เขต3 อ.เชียงคำ พร้อมด้วย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ บ้านของ นายแก้ว​ แสงศรีจันทร์​ อายุ​71 ปี บ้านเลขที่ ​9809​ ม.7​ บ.น้ำแวน ต.น้ำแวน​ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

8814

333068

333072

333073

333076

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222