กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้พะเยา ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

S  89833475

S  89833481

S  89849861

S  89849863

S  89866242

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222