กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีมอบเม็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย มอบให้กับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ตำบลห้วยลาน จังหวัดพะเยา โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานพิธี ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

 126351
126353
126355
126356
126368

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222