กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.พะเยา นำโดย นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา ออกติดตามงานโครงการต่าง ๆ ณ โรงเรียนพะเยาวิทยาคม ในโครงการพัฒนาห้องประชุมเกียรติยศ 80 ปี , โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2562 , โครงการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยาและ โครงการ ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬา เพื่อมวลชน” หรือโครงการ “ก้าวครูดิน” เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน เยาวชน นักกีฬา ให้ได้ใช้สนามและลู่วิ่งที่มีมาตรฐานในการฝึกซ้อมวิ่ง ตลอดจนเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนและผู้สูงอายุทั่วไป ซึ่งเป็นปีงบประมาณอุดหนุนของ อบจ.พะเยา ในปี พ.ศ.2561 และ ปี พ.ศ.2562

72143301 2468213073247933 2789945828460986368 n

71870396 2468213223247918 8021515298374942720 n

71709171 2468213059914601 5395453048128536576 n

71227549 2468213029914604 2358566258212864000 n

71091670 2468213016581272 9180988904440856576 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222