กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.พะเยา นำโดย นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา ออกติดตามงานโครงการต่าง ๆ ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเครื่องดนตรีสากลและวงโยธวาทิต โครงการก่อสร้างโคมหลังคาลานอเนกประสงค์ และโครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library), โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และ โครงการเปิดโลกการศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปีงบประมาณอุดหนุนของ อบจ.พะเยา ในปี พ.ศ.2561 และ ปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล ให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสารนิเทศผ่านเครือข่ายและเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทันสมัย ให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านวิชาการ

 

70858393 2458975814171659 4550734037290844160 n

70310963 2458976434171597 1301514251923357696 n

 

 

70784530 2458976297504944 1695884492708773888 n

71088940 2458975864171654 856938961593958400 n

71185695 2458976320838275 8256874000047669248 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222