กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.พะเยา นำโดย นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา ออกติดตามงานโครงการต่าง ๆ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ในโครงการส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน วงกลองปูจา (กลองชัยมงคล) โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปีงบประมาณอุดหนุนของ อบจ.พะเยา ในปี พ.ศ.2561 และ ปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ให้ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสารนิเทศผ่านเครือข่ายและเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทันสมัย ให้นักเรียนกล้าแสดงออกทางด้านวิชาการ

70765336 2457085301027377 8933310359662493696 n

70991634 2457085594360681 5646320554584571904 n

71499746 2457085284360712 6813111097000722432 n

71698575 2457085271027380 4928860076107628544 n

71756158 2457128117689762 5387189896123252736 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222