กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 20 กันยายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ "OPEN HOUSE" ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้และขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งทาง อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้เป็นเงิน จำนวน 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนที่ยากไร้และขาดโอกาสทางการศึกษา สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาชีวิตตนเองได้ ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี นายธวัชชัย ใจดี ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงคำ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

1011299

1011302

1011307

1011309

1011312

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222