กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายสมเนตร มุสิกะ ประธานสภาอบจ.พะเยา เป็นประธาน การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมี สมาชิกสภา อบจ. พะเยา แต่ละเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

71028326 2445544508848123 2878757093488197632 n

70494975 2445544488848125 3278829929856237568 n

70596072 2445544675514773 5778584248558551040 n

70616237 2445544702181437 8910829822230396928 n70510496 2445544685514772 348932196918099968 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222