กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 13 กันยายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเอกชน ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดพะเยา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมี พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 พะเยา

269635

269636

269637

269640

269642

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222