กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 9 กันยายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายสมเนตร มุสิกะ ประธานสภา อบจ.พะเยา , กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นายมี ยาสมุทร บ้านเลขที่9 ม.8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
2.นางป้อ หล้าเฝย บ้านเลขที่41 ม.8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
3.นายศรีมูล อุตตามะ บ้านเลขที่38 ม.8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
4.นายบุญเลิศ อุตะมา บ้านเลขที่43 ม.8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

69770436 2427848660617708 5881986307764256768 n

70020753 2427848273951080 697788119511990272 n

70505343 2427848253951082 7544224666626293760 n

70699374 2427848593951048 4806234301630775296 n

70877997 2427848917284349 5312356224203751424 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222