วันที่ 4 กันยายน 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 เพื่อสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดและปาถกฐาพิเศษเรื่อง ตำบลปลอดภัยกับการแพทย์ฉุกเฉินไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 17628
17629
17631
17648
17664

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222