กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการดำเนินการบำบัดผู้สูบบุหรี่ในระยะต่อเนื่องและแนวทางการดำเนินงานต่อ เมื่อถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำ อ.เมือง ,อ.แม่ใจ , อ.ภูกามยาว , อ. เชียงม่วน และ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 380 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

264006

264008

264012

264022

264055

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222