วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ เป็นประเพณีล้านนาโบราณ ซึ่งคนล้านนา มีความเชื่อว่า นอกจากพระภูมิเจ้าที่แล้ว ในแต่ละบ้านเรือนจะมีเทพอีกสี่พระองค์ ซึ่งเป็นเทพชั้นสูงขึ้นไปจากพระภูมิเจ้าที่ คอยปกปักรักษาดูแลชีวิตป้องกันเภทภัยต่างๆ มิให้กล้ำกรายผู้คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นๆ จึงมีการประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ขึ้น เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่42 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา โดยมี นางสายรุ้ง ธาดาจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

69284653 2406698882732686 2077236511526354944 n

69022098 2406698866066021 386004937277964288 n

69080350 2406698872732687 2604970623633457152 n

69561336 2406698892732685 935221865914302464 n

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222