กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาเมืองพะเยา เนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ 42 ณ จุดประตูเหล็ก ซึ่งจัดพิธีพร้อมกัน 5 ประตูเมือง คือ ประตูชัย ประตูกลอง ประตูปู่ยี่ ประตูเหล็ก และประตูประสาท ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีบุคคลสำคัญของจังหวัด มาเป็นประธานในการประกอบพิธี สำหรับจังหวัดพะเยานั้น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 จังหวัดพะเยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

69098034 2404921336243774 9116205382979551232 n

69244689 2404920899577151 4991070748949872640 n

69295663 2404921132910461 8281491528522661888 n

69370250 2404921099577131 3014206502144573440 n

69834835 2404921112910463 4001059728997220352 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222