กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1.ด.ญ.ใบหม่อน เมืองมูล บ้านเลขที่ 68 บ้านป่าลานคำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา
2.น.ส.บัวหลำ บุญงาม บ้านเลขที่ 85 ม.8 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
3.นายรัตน์ สมศรี บ้านเลขที่ 203 ม.3 บ.ค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

262732

262744

262745

262756

262758

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222