วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่2) และพิจารณาเรื่องการขออนุมัติขยายเครือข่ายของศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ.2563

69150592 2403080636427844 6734782262300114944 n

69134163 2403080936427814 5799501426484838400 n

69305537 2403080973094477 7385779955822493696 n

69551575 2403081233094451 7200645716945928192 n

70014028 2403080653094509 1795520922157842432 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222