กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายสมเนตร มุสิกะ ประธานสภาอบจ.พะเยา เป็นประธาน การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมี สมาชิกสภา อบจ. พะเยา แต่ละเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

68727774 2397730106962897 4881981856691519488 n

68849233 2397730130296228 1170277815342333952 n

68863306 2397729946962913 2615017780499447808 n

68925891 2397729936962914 8331003494899122176 n

69481944 2397729910296250 2863142357631500288 n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222