วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 อบจ.พะเยา กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระปรีชาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในงานได้จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเล่นมากมาย โดยมี นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัดอบจ.พะเยา กล่าวรายงานต่อประธาน

วนวทยาศาสตร ๑๙๐๘๑๙ 0028

วนวทยาศาสตร ๑๙๐๘๑๙ 0002

วนวทยาศาสตร ๑๙๐๘๑๙ 0003

วนวทยาศาสตร ๑๙๐๘๑๙ 0004

วนวทยาศาสตร ๑๙๐๘๑๙ 0017

วนวทยาศาสตร ๑๙๐๘๑๙ 0023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222