กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ชมพูขาวนิทรรศ" ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกการศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของดี 4 ตำบล" ซึ่งทาง อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านวิชาการนำเสนอผลงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมทุกชุมนุมและฝึกทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธาน

320817

320818

320814

320815

320816

320819

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222