กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลตรีชัชวาลย์ กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานที่ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา โดยมี นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นายกิตธนรัช พ่วงภิญโญ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง วิทยากรจาก กกต.จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้

 

 67824079 2373489746053600 6219672820012548096 o
67725371 2373490222720219 5318333482944954368 o
68591514 2373489812720260 7160991018341367808 o
68608600 2373490519386856 4597965272953913344 o
68688497 2373489712720270 7324279623326367744 o

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222